NMO1P4S-Nylon Lọc Sock

NMO001P4S-Nylon Lọc Sock

Monofilament Nylon Filter Mesh Bag, 1 Mic, 4" diam. x 14" long, Carbon steel Ring – COX Lọc vải

Nylon Filter Bag/Sock, 1 Mic, 4" diam. x 14" long, Carbon steel Ring - COX Filter

Bảng dữliệu Nylon Filter Bag, 1 Mic, 4" diam. x 14" long, Carbon steel Ring - COX Filter Nylon Filter Bags, 1 Mic, 4" diam. x 14" long, Carbon steel Ring - COX Filter

Nylon Filter Mesh Bags, 1 Micron, No Bag Finish, 4diam. x 14long, Carbon steel Ring, 1.3 SQ. Ft., Max Temp. 350 F, 50 Per Box

Leading time: 7~10 Working Days
Filter Bag Material: Monofilament Nylon Filter Mesh Cloth
Filter Bag Size: 4" diam. x 14" Dài
Filter Bag Neck Material: Carbon steel Ring
Filtration Micron: 1
Other Style No.: FSI NMO1P4S, Rosedale NMO-1-P4S

NMO-25P6SSNMO150P4PNMO-100P2-SNMO-75P3SSNMO-75P2SNMO-75P4-SSNMO10P1PNMO20P5PNMO1P5SSNMO-200-P4-SSNMO-150-P2-SNMO-1P3SNMO-25-P5-SSNMO5P4SSNMO50P5SNMO-125P6PNMO-5P3-SSNMO-20P6SNMO-10P3SNMO-5P3-SNMO-1-P1-SNMO1P4SNMO-75P2-SNMO-20P1-PNMO-150-P5-PNMO-50-P2-SSNMO-150P4-SNMO-75-P1-SNMO10P6SNMO-75-P1-SSNMO-5-P6-SSNMO200P2PNMO50P1SNMO100P2SSNMO-100P4-PNMO100P5SSNMO75P1SSNMO-P-5P6NMO-75P5SSNMO-75P3-SS

túi lọc jual Nylontúi lọc Nylon singaporedầu Nylon ổ cắm lọc5 micron Nylon filter bagvớ lọc nylon để bántúi lọc hạt NylonNylon lỏng các nhà cung cấp túi lọctúi lọc Nylon ukfluval túi phương tiện truyền thông phổ biến lọc NylonNylon lọc baoquảng cáo bộ lọc Nylon vớkích thước túi lọc NylonNylon vớ vải lọc10 micron Nylon filter sockhồ cá Nylon túi lọc Micronpolypropylene túi lọc Nylontúi lọc parker Nylonvớ lọcpolypropylene cảm thấy túi lọc Nylon250 micron Nylon filter bagsản phẩm lọclưới Nylon vớ lọc1 micron water Nylon filter bag1 micron Nylon filter sock5 micron bag water Nylon filtertúi lọc nồi chiên Nylon300 micron Nylon filter sockNylon filter bag 5 micronbiển đỏ lọc Nylon vớtúi lọc FSI Nylon

polyester kim cảm thấy túi lọcpolypropylene túi lọc vảiaquarium filter sock 100 micronhồ cá lọc vớ uk5 micron liquid filter bags16 oz polyester filter bags0.2 micron filter bag25 micron filter bag – bít tấttúi lọc hồ cá nhỏtúi lọc polyester800 micron filter bag1 micron polyester felt filter bagliquid filter bag distributor50 micron nylon filter bag1 micron bag filter housingtúi lọc bể cá micronbig horn 1 micron filter bagtúi lọc bể cá uk1 micron filter bag cost25 micron nylon filter bag1 micron filter bag for dust collector200 micron nylon filter bagaquarium filter bag holdertúi lọc bể cá250 micron filter bag1 micron filter bag watertúi trà lọc nylon50 micron nylon filter bag5 micron nylon filter baghệ thống túi lọc chất lỏng

Monofilament Nylon Filter Mesh Bag, 1 Mic, 4" diam. x 14" long, Carbon steel Ring – COX Lọc vải

NMO001P4S-Nylon Lọc Sock

Leave a Comment

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *